شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹

اما و اگرهای ارجاع معتادان به «داروخانه‌های دولتی» برای تهیه «متادون»د

مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روان شناسی ایرسا با انتقاد از پیشنهاد ارجاع معتادان به داروخانه‌های دولتی برای تهیه «متادون»، این موضوع را باعث کاهش مدت زمان ماندگاری معتادان روی درمان و ترک اعتیاد دانست.

تبلیغات