پنج شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

ظابطین دامنه قانون، شرع و سختگیری را گسترش ندهندد

معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سال گذشته ۴۱۵ هزار و ۵۹۲ تماس به خط ملی اعتیاد (۰۹۶۲۸) صورت گرفته است، گفت: بیشترین تماس‌ها با خط ملی اعتیاد درخصوص شیشه و گل بوده و میانگین سنی تماس‌گیرندگان ۳۰ تا ۳۵ سال است.

مصرف ماده مخدر «گل» توسط جوانان نگران‌کننده استد

یک درمانگر اعتیاد با اشاره به عوارض ناشی از مصرف ماده مخدر گل برای جوانان اظهار کرد: مصرف ماده مخدر «گل» توسط جوانان نگران‌کننده است.

تبلیغات