سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹

ظابطین دامنه قانون، شرع و سختگیری را گسترش ندهندد

معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سال گذشته ۴۱۵ هزار و ۵۹۲ تماس به خط ملی اعتیاد (۰۹۶۲۸) صورت گرفته است، گفت: بیشترین تماس‌ها با خط ملی اعتیاد درخصوص شیشه و گل بوده و میانگین سنی تماس‌گیرندگان ۳۰ تا ۳۵ سال است.

تبلیغات