سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

تأثیر التهاب اقتصادی اخیر در پرونده‌های دادگاه خانوادهد

شعار سال: دادگاه خانواده مثل همیشه است؛ شلوغ، بی‌حواس، عصبانی، پراسترس و مغموم از زن و مردهایی که با خشم وارد می‌شوند، هرچه فریاد دارند سر زندگی مشترکشان می‌کشند و دست آخر با تنفر و فحش زیر لب از دادگاه بیرون می‌روند. فضا حتی این روزها مضطرب‌تر هم شده چرا که آن سر شهر در بازاری […]

تبلیغات