یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

تحقق سهم ۳۰ درصدی مدیریت بانوان تا پایان برنامه ششمد

مشاور بانوان کارآفرین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تحقق سهم ۳۰ درصدی مدیریت بانوان تا پایان برنامه ششم توسعه خبر داد. شعار سال: پریچهر سلطانی به وعده رئیس‌جمهور در خصوص تحقق سهم ۳۰ درصدی مدیریت بانوان تا پایان برنامه ششم اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور وعده داده‌اند تا تحقق این هدف کوتاه نمی‌آیند. وی […]

همه سهم زنان در دولت‌دارید

گرچه وعده حسن روحانی در زمینه استفاده از زنان در هیات دولت به عنوان وزیر محقق نشد و برخی زنان از کابینه خارج شدند اما وضعیت این قشر از جامعه در سطح وزارتخانه در دولت دوازدهم بهتر از دولت اول تدبیر و امید شده است. روحانی زمانی که نتوانست از ظرفیت زنان در هیات دولت […]

تبلیغات