سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: عدم توجه به حوزه پرورشی در مدارس و نگاه همه‌جانبه به حوزه آموزشی، حلقه گمشده نظام آموزش و پرورش کشور است. " />
سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

«پرورش» حلقه گمشده نظام آموزشی کشور استد

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: عدم توجه به حوزه پرورشی در مدارس و نگاه همه‌جانبه به حوزه آموزشی، حلقه گمشده نظام آموزش و پرورش کشور است.

تبلیغات