سمنان- مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه از توزیع یک هزار سیم‌کارت ویژه کودکان و نوجوانان مجهز به اینترنت پاک با همکاری وزارت ارتباطات خبر داد.

" />
پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

۱۰۰۰سیم‌کارت ویژه کودکان و نوجوانان با اینترنت پاک توزیع شدد

سمنان- مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه از توزیع یک هزار سیم‌کارت ویژه کودکان و نوجوانان مجهز به اینترنت پاک با همکاری وزارت ارتباطات خبر داد.

تبلیغات