چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

سلفی طلاق ؛ پدیده ای که شبکه های اجتماعی را پر کردد

اعتمادآنلاین نوشت: خبر سلفی گرفتن بعد از پایان فرایند رسمی طلاق آن هم در لحظه خروج از دادگاه‌های تونس شبکه‌های اجتماعی این کشور را فرا گرفته است.

"سلفیِ کمتر، واقعیتِ بیشتر"د

وزیر آموزش انگلیس هشدار داده است که این روزها جوانان با دیدگاهی اشتباه از موضوعات "عادی" بزرگ می‌شوند چرا که بسیاری از موضوعات و مطالبی که در رسانه‌های اجتماعی مشاهده می‌کنند، غیرواقعی هستند.

تبلیغات