پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹

نشانه‌های مهم برای پیشگیری از خودکشید

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به عوامل خطر بروز افکار خودکشی در افراد، این اقدام را قابل پیشگیری دانست و بر نقش موثر آموزش و آگاه سازی افراد در پیشگیری از آن تاکید کرد.

همایش ملی «حق بر سلامت روان؛ شهر و شهروند» برگزار می‌شودد

همایش ملی حوزه مطالعات میان رشته ای حقوق، روانشناسی و معماری با عنوان «حق بر سلامت روان؛ شهر و شهروند» روز ۲۶ ماه جاری برگزار می‌شود.

تبلیغات