یک استاد دانشگاه گفت: طبق تصور غرب زنان کارگرانی بودند که در طول تاریخ کارفرمایانشان به آن‌ها ظلم کرده‌ و ما باید حقوق این کارگران را با کارفرمایان برابر کنیم اما در اسلام اصل بر همیاری است.

" />
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

نگاه غرب به زن و مرد بر اساس کارگر و کارفرما است/ وجود نگاه مردانه در فمینیسمد

یک استاد دانشگاه گفت: طبق تصور غرب زنان کارگرانی بودند که در طول تاریخ کارفرمایانشان به آن‌ها ظلم کرده‌ و ما باید حقوق این کارگران را با کارفرمایان برابر کنیم اما در اسلام اصل بر همیاری است.

بررسی وضعیت جنسی غرب با حضور پژوهشگر مسائل اجتماعی اروپاد

پاتوق هفتگی «حل بحران جنسی و راههای عبور از آن» این هفته با موضوع وضعیت جنسی غرب در مجموعه سفیر فیلم برگزار می شود.

خانواده و زن در اسلام محور اصلی جامعه محسوب می‌شوندد

مشاور و معاون آموزشی بنیاد ملی خانواده با بیان اینکه در نظر اسلام محور اصلی جامعه خانواده و محور اصلی خانواده زن است، گفت: اسلام ثقل قانون­گذاری و ثقل هویت را روی زن گذاشته است.

تبلیغات