دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

تشکیل کمیته ویژه پیشگیری از منفی شدن رشد جمعیت/ترغیب خانواده ها به داشتن فرزند دومد

وزیر بهداشت در نامه ای، به روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، تشکیل کمیته ویژه پیشگیری از منفی شدن آهنگ رشد جمعیت در کشور را ابلاغ کرد. 

تبلیغات