چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

خطر منفی شدن جمعیت یک هشدار جدی برای کشور استد

شاهرود – وزیر بهداشت با بیان اینکه خطر منفی شدن جمعیت یک هشدار جدی است، گفت: یکی از سیاست‌های وزارت بهداشت توسعه مراکز درمان ناباروری است.

تبلیغات