چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

رایزنی برای شناسایی اموال قاچاقچیان / وجود ۶۰ هزار معتاد متجاهر در کشورد

دبیرکل ستادمبارزه با مواد مخدر از پیگیری این ستاد دبرای ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان عمده مواد مخدر خبر داد.

تبلیغات