جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹

ساخت مراکز بازپروری معتادان متجاهر از سوی سپاه و بسیجد

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از ساخت ۱۰ مرکز نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر از سوی سپاه و بسیج خبر داد.

تبلیغات