دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

بررسی جزئیات «توزیع متادون در داروخانه‌ها»د

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور درباره مصوبه توزیع متادون در داروخانه‌ها بیان کرد: منبع تخصصی ما وزارت بهداشت و کمیته درمان است. شورای کمیته درمان و وزارت بهداشت هر طور که تصمیم‌گیری کنند این موضوع اجرا می‌شود.

تبلیغات