سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

پیگیر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هستمد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در شبکه اجتماعی خود تاکید کرد: با جدیت پیگیر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هستم. شعارسال:معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در شبکه اجتماعی خود تاکید کرد: با جدیت پیگیر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هستم. وی با اشاره […]

تبلیغات