دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

کمک‌هایی برای مقابله سالمندان با کروناد

ایرنا نوشت: آسیب‌پذیری سالمندان در برابر ویروس کرونا بسیار زیاد است و توجه به سلامت روان این افراد با اقداماتی همچون ورزش، تغذیه مناسب و حفظ تعاملات اجتماعی با رعایت بهداشت فردی ضروری است.

تبلیغات