چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

ورود ۶۲۰ هزار خانوار جدید به کمیته امداد برای دریافت هزینه «معیشت»د

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد از افزوده شدن بیش از ۶۲۰ هزار خانوار به جمعیت کمیته امداد طی ۶ ماه گذشته برای دریافت کمک‌هزینه معیشتی خبر داد.

تبلیغات