چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

یادمان باشد این سوال ها حریم خصوصیست و نباید پرسیدد

یادمان باشد این سوال ها حریم خصوصیست و نباید پرسید : – چرا ازدواج نمی کنی؟- بچه دار نشدین؟- چه قدر چـاق شدی؟ – چه قدر حقوق می گیری؟ شعار سال: یادمان باشد این سوال ها حریم خصوصیست و نباید پرسید : – چرا ازدواج نمی کنی؟- بچه دار نشدین؟- چه قدر چـاق شدی؟ – […]

تبلیغات