یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

نمره تجدیدی دانش‌آموزان در مهارت‌های زندگی!د

آنچه از تعریف مهارت‌های زندگی(Life Skill) به ذهن برمی‌آید، مهارت‌هایی است که برای زندگی بهتر و امیدوارانه‌تر به آدمی کمک می‌کنند. شعار سال: آنچه از تعریف مهارت‌های زندگی(Life Skill) به ذهن برمی‌آید، مهارت‌هایی است که برای زندگی بهتر و امیدوارانه‌تر به آدمی کمک می‌کنند. در تعریف سازمان جهانی بهداشت(WHO) مهارت‌های زندگی توانایی انجام رفتارهای سازگارانه‌ای‌است که […]

تبلیغات