شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

فکر زنانه در قانونگذاری مهم استد

از همان روزهای اول فعالیت مجلس دهم، صحبت‌ها درباره فراکسیون زنان مجلس، زیاد بود. خبرهای داخلی حکایت از آن داشت که ریاست فراکسیون به سهیلا جلودارزاده یا پروانه مافی خواهد رسید و خود این دو نفر نیز در خبرها عنوان می‌کردند که خانم‌های مجلس از آنها خواسته‌اند که ریاست فراکسیون را بر عهده بگیرند اما […]

تبلیغات