سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

نگاه جنسیتی به رانندگی زنان؛ نگاهی جهانید

کارشناسان علوم رفتاری، خاستگاه این رفتارهای پرخاشگرانه و تهاجمی را پیش‌زمینه‌های ذهنی مردانی می‌دانند که رانندگی را حق جنسیتی خود و عملی مردانه می‌پندارند و زنان راننده را به چشم متعرضانی می‌نگرند که به قلمرو آنان وارد شده‌اند. شعار سال: شاید برای شما هم پیش آمده باشد که کنار دست یک آقا در اتومبیلی بنشینید؛ بسیاری […]

تبلیغات