جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹

درخواست خانواده معتادان متجاهر برای افزایش زمان نگهداری آنها در مراکزد

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: افزایش مدت زمان نگهداری معتادان خواسته آنها و به ویژه خانواده‌های معتادان است.

تبلیغات