یونیسف در بیانیه‌ای اعلام کرد که در روز نخست سال نوی میلادی ۳۹۵ هزار نوزاد در سراسر جهان متولد شدند. " />
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

۳۹۵ هزار نوزاد در آغاز سال ۲۰۱۹ متولد شدندد

یونیسف در بیانیه‌ای اعلام کرد که در روز نخست سال نوی میلادی ۳۹۵ هزار نوزاد در سراسر جهان متولد شدند.

تبلیغات