پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

بیشترین بارش یک هفته اخیر در کدام شهر بوده است؟د

ایرنا نوشت: بر اساس اعلام مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی، بیشینه مجموع بارش هفته یازدهم سال آبی امسال ( ۱۱ تا ۱۷ آذرماه ) در ایستگاه انزلی در حوضه آبریز رودخانه‌های تالش به میزان ۲۳۷.۵ میلیمتر بوده است.

تبلیغات