سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

انتصاب اعضای ستاد دومین انتخابات مجامع استانی سمن های جواناند

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعضای ستاد مرکزی دومین انتخابات مجامع استانی سازمان های مردم نهاد جوانان کشور را منصوب کرد.

احساس خوبی بعد از بیانیه رهبری در جوانان ایجاد شده استد

رئیس مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان کشور گفت: احساس خوبی بعد از خواندن بیانیه مقام معظم رهبری در جوانان ایجاد شده است.

طرح گفت وگوی ملی خانواده برای بهبود وضعیت خانواده استد

معاون رئیس جمهوری در امور زنان گفت: بدنبال طرح گفت وگوی ملی خانواده هستیم که مبنای آن در درون خانواده و در سطح جامعه برای بهبود وضعیت خانواده ایرانی است. شعارسال:معاون رئیس جمهوری در امور زنان گفت: بدنبال طرح گفت وگوی ملی خانواده هستیم که مبنای آن در درون خانواده و در سطح جامعه برای […]

نقش مهم فضای مجازی در کنشگری جامعهد

شعارسال: امید محدث، مدیر کل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان در همایش ملی کنشگری اجتماعی ویژه سازمان های مردم نهاد جوانان گفت: ارتباط مستقیمی بین فضای مجازی و جوانان وجود دارد که بسیار مهم است، در زلزله کرمانشاه شاهد این ارتباط عمیق بودیم که سازمان های مردم نهاد چگونه در در کنشگری حضور داشتند. وی […]

تبلیغات