سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

کاهش پرونده‌های فرار از خدمت در دادسرای نظامی چهارمحال و بختیارید

دادستان نظامی چهارمحال و بختیاری از «کاهش چشم‌گیر» آمار پرونده‌های فرار از خدمت در دادسرای نظامی استان خبر داد.

تبلیغات