چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

کمک هزینه ازدواج سازمان تامین اجتماعی به چه کسانی تعلق می گیرد؟د

کمک هزینه ازدواج یکی از تعهدات سازمان تامین اجتماعی است که به عنوان هدیه به بیمه‌شدگان اجباری واجد شرایط که تشکیل خانواده می‌دهند پرداخت می‌شود.

تبلیغات