دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

محمد حسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی شدد

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، محمد حسن زدا را به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد.

تبلیغات