سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

واکنش بهزیستی به فیلم برخورد ناشایست با دو کودک کار در کرماند

رئیس اورژانس اجتماعی کشور از پیگیری سازمان بهزیستی درمورد وضعیت دو کودک کار که از سوی فردی که به ظاهر کارمند شهرداری کرمان بوده مجبور به خوردن گل‌هایشان شده بودند، خبر داد و گفت: کارمند خاطی از شهرداری کرمان اخراج شده است.

تبلیغات