پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

بهزیستی چوب لای چرخ «کهریزک» نمی‌گذارد؛ ایرادات را رفع کنیدد

مدیرکل بهزیستی استان تهران در مورد صدور مجوز مرکز ساماندهی معتادان متجاهر «سروش» گفت: طی بازدید تیمی اخیر ایرادهای سازمان بهزیستی برطرف نشده بودند و بهزیستی آمادگی دارد بلافاصله بعد از برطرف شدن ایرادات مذکور مجوز مرکز را صادر کند.

تبلیغات