یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

افزایش سرعت ساخت خانه برای مددجویاند

۲۲۰ واحد مسکن مددجویان گیلانی با حضور رئیس کمیته امداد و رئیس سازمان برنامه و بودجه به بهره برداری رسید.

تبلیغات