شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

ارائه خدمات رایگان پیشگیری از سرطان‌های شایع زنان روستایی و عشایرید

خدمات پیشگیری از سرطان‌های شایع و سونوگرافی بارداری زنان روستایی و عشایری به صورت رایگان ارائه می‌شود.

تبلیغات