جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹

هشدار درباره تجرد دختران۳۰ تا۵۰ سالهد

در خبرها آمده که رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده نسبت به افزایش سن ازدواج در جوانان هشدار داده است. شعارسال: زهرا آیت‌الهی در خلال این هشدار گفته که در سال ۹۵، حدود یک میلیون و سیصد هزار دختر ٣۰ تا ۵۰ ساله هرگز ازدواج نکرده داشته‌ایم. در حالی که میل انسان به […]

تبلیغات