یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

امنیت زنان سیاسی نشودد

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هنوز در پیچ و خم اداری مانده و به مجلس نرسیده است. در حالی که به استناد آمار، روزی نیست که خبر اعمال خشونت شوهران و پدران بر زنان و فرزندانشان در رسانه ها منعکس نشود. شعار سال: با اینکه در نگاه اول به نظر می‌رسد همه اقشار […]

واکنش ها به منتقدان لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»د

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هنوز در پیچ و خم اداری مانده و به مجلس نرسیده است. در حالی که به استناد آمار، روزی نیست که خبر اعمال خشونت شوهران و پدران بر زنان و فرزندانشان در رسانه ها منعکس نشود. شعار سال: با اینکه در نگاه اول به نظر می‌رسد همه اقشار […]

تبلیغات