چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

تشریح اقدامات انجام شده برای معتادان متجاهر در فشافویهد

مدیرکل زندان‌های استان تهران اقدامات انجام شده برای معتادان متجاهر در زندان فشافویه را تشریح کرد.

تبلیغات