چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

معتادان طردشده از خانواده و جامعه باعث بروز آسیب‌های بیشتر می‌شوندد

دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: معتادان رها شده از خانواده و جامعه باعث آسیب‌های بیشتر می‌شوند.

تبلیغات