دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

ابتکار: بیش از نیمی از اعضای سمن‌های کشور در اختیار زنان استد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره فعالیت ۲۷۰۰ سازمان مردم نهاد در حوزه زنان، حضور آنان را در بخش‌های غیردولتی، خیریه‌ها و نهادهای مدنی، الهام‌بخش و موجب بسیج اجتماعی دانست.

تبلیغات