معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار به‌ویژه زنان مناطق سیل‌زده خبر داد. " />
یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

توان‌افزایی زنان مناطق سیل‌زده در دستور کار معاونت امور زنان دولتد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار به‌ویژه زنان مناطق سیل‌زده خبر داد.

تبلیغات