سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

زبان و جنسیتد

به‌نظر می‌رسد که ساختارهای پایه‌ زبان‌ها براساس تبعیض جنسیتی شکل نگرفته‌اند. زنان و مردان همان زبان را با همان قواعد به‌کار می‌برند و مذکر و مونث بودن اشیا هم شاید ریشه در نوعی تفکر بدوی جاندارپنداری (آنیمیسم) کل هستی داشته باشد، اما به‌تدریج تبدیل به قاعده‌ای زبانی شده که بر تبعیض یا عدم‌تبعیض بین زن […]

بهترین سن یادگیری زبان دوم برای کودکاند

شعارسال: بهترین سن یادگیری زبان دوم برای کودکان چیست ؟ چرا یادگیری زبان دوم مهم است ؟ آموزش زبان در سنین مختلف چه تفاوت هایی دارد ؟ سن یادگیری زبان دوم برای کودکان حتما شما هم در اطراف خود کودکانی را دیده اید که در هر جمعی قرار می گیرند به اصرار پدر و مادر […]

تبلیغات