یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

آمار تکان دهنده از نرخ زادو ولد در ایراند

شعارسال: سریع ترین کاهش نرخ باروری در تاریخ مربوط به زنان ایرانی است و این نتیجه سالها بمباران تبلیغاتی برای فرزند کمتر است. سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت هم میهن، تاریخ انتشار:۲تیر۱۳۹۷، کدخبر: ۱۹۱۵۵۷۸۴: www.hammihan.com [ad_2] Source link

تبلیغات