دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

آسیب‌های اجتماعی روند افزاینده داردد

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: اگر بتوانیم بخشی از اعتبارات را صرف نظام آموزش‌وپرورش کنیم و کادر مراقبت و آموزشی در مدارس، از دانش آموزان مراقبت کنند و والدین نیز ریشه‌یابی و آموزش داده شوند یک پروژه ائتلافی بزرگ است.

تبلیغات