معاون اشتغال و معیشت قرارگاه پیشرفت و آبادانی از اجرای طرح ملی رَستا در یک‌هزار روستای کشور خبر داد و گفت: در سال آینده ۱۰هزار شغل روستایی در کشور ایجاد می‌شود. " />
شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

اجرای طرح ملی رَستا در ۱۰۰۰ روستای کشور/ ۱۰هزار شغل ایجاد می‌شودد

معاون اشتغال و معیشت قرارگاه پیشرفت و آبادانی از اجرای طرح ملی رَستا در یک‌هزار روستای کشور خبر داد و گفت: در سال آینده ۱۰هزار شغل روستایی در کشور ایجاد می‌شود.

تبلیغات