شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

المپیاد های ورزش روستایی نقش مهمی در نخبه یابی ورزش بانوان داردد

مدیر کل ورزش وجوانان استان مرکزی از برگزاری المپیاد های ورزش روستایی در سطح استان مرکزی خبرداد.

تبلیغات