شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

سقط عمدی دومین عامل مؤثر در کاهش نرخ باروری کشورد

رئیس کمیته جمعیت در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سقط عمدی با ۱۶ درصد تأثیر، منجر به کاهش نرخ باروری کشور شده است.

۳۴ درصد خانواده های ایرانی تک فرزند و بدون فرزند هستندد

شعار سال: معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در همایش روز ملی جمعیت که در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد ، گفت: براساس آمارها در حال حاضر حدود ۱۴ و چهار دهم درصد خانواده های ایرانی بدون فرزند و ۱۸ و نه دهم درصد نیز فقط یک فرزند دارند. شهین‌دخت مولاوردی افزود:بر اساس […]

تبلیغات