شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

کاریکاتور روز پدر و مردد

در زیر تصاویر طنزی به مناسبت روز مرد و پدر را مشاهده می کنید. شعارسال: در زیر تصاویر طنزی به مناسبت روز مرد و پدر را مشاهده می کنید. ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼﺕ:ﮔﺮﺍﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦرکودتورمهزینه ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻣﺨﺎﺭﺝ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ بهشت ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯼ ﭘﺪﺭﺍﻥ ﻣﯿﺒﺎشد. […]

تبلیغات