شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

سن بچه ها که بالاتر می رود احتمال فرزندخواندگی پایین می آید/لزوم تغییر نگاه متقاضیان فرزندخواندگید

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور آخرین وضعیت فرزندخواندگی و سیاست های بهزیستی در این زمینه را تشریح کرد.

کودکان حلقه مفقوده مراقبت از محیط زیستد

روز پانزدهم مهر، روز کودک و محیط زیست و میراث فرهنگی نامگذاری شده است. کودکان می‌توانند بهترین سفیران برای هشیارسازی خانواده‌ها در قبال محیط زیست باشند.

تبلیغات