یک متخصص تغذیه در توصیه به نوجوانان در ایام ماه مبارک رمضان، بر لزوم مصرف لبنیات و نشاسته ها برای پیشگیری از ضعف بدن و بیماری ها تاکید کرد.

" />
شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

نوجوانان از مصرف لبنیات و مواد مغذی غافل نشوند/ مصرف نشاسته ها برای پیشگیری از سردردد

یک متخصص تغذیه در توصیه به نوجوانان در ایام ماه مبارک رمضان، بر لزوم مصرف لبنیات و نشاسته ها برای پیشگیری از ضعف بدن و بیماری ها تاکید کرد.

تبلیغات