شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

کلاس های مجازی فرصتی برای ارتقاء کیفیت استعدادیابید

دانش آموزان و دانشجویان با رفت و آمد به محیط‌های آموزشی و قرار گرفتن در شرایط‌های مختلف، استعدادهای خود را می شناسند، اما مجازی شدن کلاس‌ها این فرصت را از آنها گرفته است.

تبلیغات