شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

بازاریابی مهم‌ترین چالش پیش‌روی زنان روستایید

صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های زنان روستایی و عشایری یک صندوق غیردولتی است که از طریق عضویت و شبکه‌سازی صندوق‌های اعتبار خرد زنان روستایی و عشایری و با حمایت شرکت مادر تخصصی در سطح شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. شعار سال: صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های زنان روستایی و عشایری یک صندوق غیردولتی است که از طریق عضویت […]

تبلیغات